Fyzioterapii jsem studovala na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Fakultě tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity v Praze. Od roku 2006 působím jako fyzioterapeut převážně v ambulantní praxi.

V současné době působím v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře v Praze, v Centru rehabilitační medicíny Rehamed Praha a ve své vlastní praxi v Pelhřimově.

V pracovním i studijním životě mám obrovské štěstí, že jsem se mohla a stále mohu osobně učit od osobností fyzioterapie jako je prof. Lewit, doc. Véle nebo prof. Kolář.

Jsem držitelem :

  • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut, MZ ČR, 2009, registrační číslo 024-0122-1207
  • oprávnění k poskytování zdravotních služeb v Kraji Vysočina
  • Certifikátu celoživotního vzdělávání vydaného Unií fyzioterapeutů


Praxe

  • 2006 – 2008 Poliklinika Zahradníkova Brno
  • 2009 – dosud Centrum rehabilitační medicíny Rehamed Praha
  • 2019 – dosud Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře
  • 2021 – dosud vlastní fyzioterapeutická praxe


Absolvované kurzy, stáže a konference

2006 Škola zad (IPVZ Praha)

2006 Setkání spinálních jednotek Brno (Úrazová nemocnice Brno)

2007 Komplexní terapie krční páteře (Monada Praha)

2007 Stabilizace páteře (IPVZ Praha)

2007 Senzomotorická stimulace I. a II. (IPVZ Praha)

2007 Dornova metoda (A. Velíšková – Praha)

2007 Terapie otoků – lymfodrenáž (Mgr. Toušková – Praha)

2008 Mobilizace a terapie dle L. Mojžíšové – certifikovaný kurz (PhDr. Jarmila Novotná)

2008 Vývojová kineziologie (doc. Kolář, 2.LF UK Praha)

2009 Bosu core (Face czech academy)

2010 Diagnostika a terapie funkčních poruch – certifikovaný kurz (V. Verchozinová)

2010 Bosu rehab ( Face czech academy)

2010 Kinesiotaping (Temtex)

2010 Konference Taping ve fyzioterapii (ÚVN Praha)

2011 stáž u prof. Karla Lewita (CKP Dobřichovice)

2012 Cvičení v těhotenství a po porodu (Face czech academy)

2014 Instruktor fitness  – rekvalifikační kurz (Yoda institut)

2017-2018 DNS Dynamická neuromuskulární stabilizace – certifikovaný kurz (Kolář, Valouchová, Špaňhelová, Havlíčková, Čmolíková, Káfuňková)

2018 DNS kongres – medicína pohybového systému ve sportu

2018 Mechanická diagnostika a terapie – část A – bederní páteř (Eva Nováková, McKenzie institut)

2018 Manuální lymfodrenáž – certifikovaný kurz (HT Institut)

2018 Mechanická diagnostika a terapie – část B – krční a hrudní páteř (Eva Nováková, McKenzie institut)

2019 Mechanická diagnostika a terapie – část C – pokročilé techniky bederní páteře + dolní končetiny (Georg Supp, McKenzie institut)

2019 Kurz první pomoci (ZDrSEM)

2019 Fyzioden Brno – Rehabilitace pánevního dna v širších souvislostech (FN Brno)

2020 Mechanická diagnostika a terapie – část D – rozšíření o další postupy – krční a hrudní páteř a horní končetiny (E. Nováková, M. Kolář, McKenzie institut)

2021 Manipulace páteře a periferních kloubů (Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.)

2021 Ošetření svalů dna pánevního metodou Mojžíšové (Hana Volejníková)

2021 Konference 30. sjezd Unie fyzioterapeutů (Unify ČR)

2021 Mechanicky nereagující radikulopatie (Hans van Helvoirt, McKenzie institut)

2021 Fyzioden Brno – rehabilitace funkční sterility v širších souvislostech (FN Brno)

2022 Viscerovertebrální vztahy se zaměřením na terapii gastroezofageálního refluxu (PhDr. Petr Bitnar)

2022 Kurz terapie u dysfunkcí pánevního dna (Mgr. Michaela Havlíčková, Mgr. Eva Dejmková, MUDr. Klára Havlová)

2022 DNS Motolská konference (DNS Prague school, FN Motol)

2022 Diagnostika a terapie závratí (Doc. Čakrt, Ph.D.)

2022 Akreditační zkouška v Mechanické diagnosticke a terapii – Cert. MDT (McKenzie institut)

2023 Cesta (do) pánve (Mgr. Pavla Filipová, Fyziofemina)

2023 Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta (Mgr. Veronika Kristková)

2023 – 2024 Viscerální manipulace – břicho, pánev, hrudník (Bc. Alena Zapletalová)

2023 – DNS refresh (Mgr. Lenka Oplatková, Mgr. Oldřich Chramosta, DNS Prague school)

2023 – Účinky fyzioterapeutické intervence na dysfunkci pánevního dna vyvolané pooperačními adhezemi nebo jizvami – webinář Unify (PhDr. Michaela Prokešová)

2024 – Diferenciální diagnostika závratí – webinář Unify (Mgr. Klára Kučerová)