Metody, které nejčastěji používám:

  • Dynamická neuromuskulární stabilizace dle prof. Koláře (DNS) je základem mé práce. DNS vychází z principů vývojové kineziologie. Hlavním předpokladem je, že nejčastější příčinou potíží pohybového aparátu je určitá porucha souhry svalů. Tato svalová nerovnováha vede jak ke zvýšenému napětí některých svalů, kloubním blokádám, později k předčasnému opotřebování kloubů, výhřezům plotének, ale i k častějším zraněním při sportu. Tyto potíže se dají tedy velice efektivně řešit právě obnovou správné svalové souhry, a to i pokud jsou už vytvořené degenerativní změny, vyhřezlá ploténka, nebo posunutý obratel.

  • Mechanická diagnostika a terapie dle Robina McKenzie je mezinárodně uznávaná metoda vyšetření a léčby bolesti páteře a periferních kloubů, vynalezená novozélandským fyzioterapeutem Robinem McKenziem. MDT terapeuti jsou trénováni pro vyšetření a diagnostiku všech oblastí muskuloskeletálního systému. Hodnocení dle MDT je tedy vhodné u všech problémů páteře, periferních kloubů nebo svalů. MDT je založena na filosofii vzdělání pacienta a jeho aktivního přístupu k terapii. Tento léčebný přístup je jednou z nejvíce vědecky podložených léčebných metod. Klíčovým momentem je vstupní vyšetření – bezpečná a spolehlivá cesta k dosažení přesné diagnózy, na jejímž základě je stanoven přesný odpovídající léčebný plán. Nákladné zobrazovací vyšetření (magnetická resonance, RTG nebo CT) není často vůbec nutné.  

  • Metoda Ludmily Mojžíšové. Speciální manuální technika, která vede k následnému odstranění chybných strukturálních a funkčních změn na pohybovém systému. Metoda kombinuje reflexně terapeutické metody (myofasciální techniky a měkké techniky, akupresura, masáž reflexních zón, manipulace a mobilizace, korekce chybného postavení hlavy, trupu a končetin). Ludmila Mojžíšová byla terapeutka, zabývající se bolestmi páteře a léčbou neplodnosti. Svou léčbu zprvu aplikovala na sportovce v rámci svého působení na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Později vyvinula vlastní metodu spočívající ve specifických cvicích, mobilizaci žeber a také uvolňování kostrče přes konečník. Léčila také mnoho žen s bolestmi zad, hlavy a s nepravidelným bolestivým menstruačním cyklem. Řadě pacientek, léčených zprvu pro pohybové potíže, se podařilo otěhotnět, ačkoliv předtím byly dlouze a bezvýsledně léčeny pro neplodnost.

  • Techniky myofasciální medicíny, tedy především techniky mobilizace kloubů – páteře, žeber, končetinových kloubů a techniky měkkých tkání, tedy techniky manuálního uvolňování kůže, podkoží, svalů, vazů a šlach jsou další nezbytnou složkou pro efektivní terapii. Používám především techniky mobilizace dle prof. Lewita,  paní Ludmily Mojžíšové nebo Robina McKenzie.

  • Manuální lymfodrenáž je speciální léčebná metoda, která podporuje vyplavování odpadních látek z těla. Jedná se tedy o prostředek detoxikace organismu, díky němuž můžeme z těla dostat nahromažené toxické látky, které jsou jinak pro tělo škodlivé. Dalším důležitým aspektem lymfodrenáže je urychlení toku lymfy a podpora látkové výměny organismu. Lymfodrenáž významným způsobem podporuje imunitní systém a napomáhá ke zlepšení metabolismu a zvýšení fyzické kondice. Manuální lymfodrenáž není klasická masáž. Jedná se o speciální manuální techniku, která je zaměřená na povrchový lymfatický systém. Rozdíl mezi klasickou masáží a manuální lymfodrenáží je primárně ve vyvinutém tlaku na jednotlivé tkáně. Při lymfodrenáži se terapeut snaží ovlivnit kůži a podkoží, zatímco u klasických masáží se ovlivňuje primárně svalstvo. Manuální lymfodrenáž je tedy prospěšná pro správné fungování lymfatického systému. Dobře fungující lymfatický systém, tedy dobrá cirkulace lymfy, je důležitý pro správné fungování organismu.

  • Kineziotejping pomůže zlepšit a udržet efekt terapie po delší dobu, zároveň dává výbornou zpětnou vazbu pro lepší sebeuvědomění. Elastické vlastnosti tejpu jsou podobné měkkým tkáním těla, což umožňuje ošetřené části těla aktivně pracovat. Tejp vytváří svalům a ostatním měkkým tkáním oporu, chrání je před poškozením a pomáhá provádět bezbolestný fyziologický pohyb. Díky velké rozmanitosti v možnostech napětí jsou tapy schopny nejen aktivovat svaly, ale také je uvolňovat a napomáhají fixovat správné postavení kloubu. Kineziotape také ovlivňuje funkci cévního a lymfatického systému. Při aplikaci tejpu s velmi jemným napětím dochází k odlehčení měkkých tkání, což umožní optimální průtok krevního a lymfatického oběhu. Tento efekt je hojně využíván pro eliminaci otoků.

  • Dále se nechávám inspirovat prvky z dalších metod a konceptů: Senzomotorická stimulace dle Prof. Jandy, PNF, metoda léčby skolióz dle Schrott, Klappova metoda, jóga a mnoho dalších.