Nabídka služeb

INDIVIDUÁLNÍ FYZIOTERAPIE

Při první návštěvě absolvujete stanovení diagnózy na základě vstupního kineziologického vyšetření. Poté Vám navrhnu nejvhodnější terapii. K té používám metody manuální terapie, mobilizační techniky, techniky měkkých tkání a svalové relaxační techniky a další.
Metoda, kterou nejvíce využívám, je dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) prof. Pavla Koláře senzomotorická stimulace, spinální cvičení, proprioceptivní neuromuskulární facilitace.
Také využívám prvky jógové terapie, cvičení s pomůckami jako je theraband, owerball, bossu, velký gymnastický míč a v neposlední řadě kineziologický taping.

Elastické vlastnosti tapu jsou podobné měkkým tkáním těla, což umožňuje ošetřené části těla aktivně pracovat. Tape vytváří svalům a ostatním měkkým tkáním oporu, chrání je před poškozením a pomáhá provádět bezbolestný fyziologický pohyb.
Díky velké rozmanitosti v možnostech napětí jsou tapy schopny nejen aktivovat svaly, ale také je uvolňovat a napomáhají fixovat správné postavení kloubu. Kineziotape také ovlivňuje funkci cévního a lymfatického systému. Při aplikaci tapu s velmi jemným napětím dochází k odlehčení měkkých tkání, což umožní optimální průtok krevního a lymfatického oběhu. Tento efekt je hojně využíván pro eliminaci otoků.

Kineziotaping a lymfotaping

Kieziotaping